فرهنگ اصطلاحات فقهی
30 بازدید
ناشر: انتشارات قلم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
راجع به لغات فقهی است